Rodzaje Wolontariatu

 

W schronisku w opiece nad zwierzętami pomagają wolontariusze. Ich praca polega na socjalizacji psów, wyprowadzaniu ich na spacery, pielęgnacji.
Wolontariusze są skarbnicą wiedzy o zwierzętach, którymi zajmują się. Bardzo często doradzają zdecydowanym na adopcję i pomagają wybrać zwierzaka. W łódzkim schronisku działa również wolontariat w kociarni.

Aby zostać wolontariuszem trzeba mieć ukończone 18 lat!
Do wolontariatu zgłaszać się można w czerwcu i w grudniu.

Jeśli będzie prowadzony nabór, na stronie www pojawi się ANKIETA, którą należy
wypełnić i dostarczyć do schroniska.


Kontakt w sprawie wolontariatu:

 

 

KOGO POTRZEBUJEMY?

 

1. Osoby znające zwierzęta w schronisku
Wolontariusze pomagają osobom przychodzącym do schroniska wybrać zwierzę, doradzają, mogą powiedzieć kilka słów o wybranym zwierzęciu.
W schronisku przebywa dużo psów i bardzo często zdecydowani na adopcję, którzy przychodzą do schroniska są zupełnie zagubieni
i trudno im wśród tak wielkiej ilości zwierząt wybrać zwierzaka dla siebie. Poza tym wolontariusze również pomagają przy aktulizacji
strony www, poprzez dostarczanie informacji o zwierzętach, którymi zajmują się.
Przekazują swoje spstrzeżenia na temat zachowania psa, jego charakteru.

2. Osoby do pielęgnacji psów i kotów 
Niestety nie wszystkie psy mogą skorzystać z zabiegów pielęgnacji. Większość z nich przebywa w budach i boksach na zewnątrz i głównie
dlatego nie mogą być kąpane i strzyżone. Pies po kąpieli nie może wrócić do boksu, byłby narażony na infekcję.
Najprostszą formą pielęgnacji jest czesanie i obcinanie dredów czy kołtunów i to można robić na spacerach.
W schronisku dużo łatwiej zadbać o pielęgnację kotów. Koty przebywają w budynku zamkniętym.

3. Osoby do pomocy i udziału w akcjach organizowanych przez schronisko
Schronisko organizuje lub bierze udział w różnego rodzaju akcjach i imprezach na rzecz zwierząt.
Wolontariusze pomagają w przygotowaniach oraz podczas akcji.

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, KTÓRE CHCĄ POMÓC

 

Mimo, że nie przyjmujemy w schronisku wolontariuszy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, takie osoby też mogą pomóc.
Nieprzyjmowanie przez nas osób niepełnoletnich wiąże się z tym, że takie osoby nie mogłyby mieć samodzielnie kontaktu ze zwierzętami -
musiałaby to nadzorować osoba pelnoletnia, a takie działanie mija się z celem, bo równie dobrze ta sama osoba dorosła mogłaby
dane czynności wykonać sama. Dla osób niepełnoletnich mamy jednak kilka propozycji:

1. Organizowanie akcji dotyczących schroniska w swoim otoczeniu 
Mogą to być zarówno zbiórki darów na rzecz schroniska (np. w szkole, w pobliskim domu kultury, w drużynie harcerskiej) jak i akcje nagłaśniające problem bezdomnych zwierząt i schroniska wśród osób z najbliższego otoczenia (np. przygotowanie lekcji wychowawczych, gazetek ściennych w swojej szkole itp.). Wszystko zależy od Waszej pomysłowości, a takie akcje są naprawdę ważne - zastanówcie się ilu spośród waszych znajomych praktycznie nic nie wie
o schronisku, o sytuacji przebywających tu zwierząt i o tym, jak bardzo potrzebują one pomocy.

2. Pomaganie schronisku w organizacji akcji promocyjnych

 

Możliwości pomocy jest bardzo wiele - jedynym ograniczeniem jest brak bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami w naszym schronisku.
Reszta zależy od Waszej pomysłowości - jak nagłośnić problem bezdomnych zwierząt, jak znaleźć dla nich domy.