INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, KTÓRE CHCĄ POMÓC

 

Mimo, że nie przyjmujemy w schronisku wolontariuszy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, takie osoby też mogą pomóc. Nieprzyjmowanie przez nas osób niepełnoletnich wiąże się z tym, że takie osoby nie mogłyby mieć samodzielnie kontaktu ze zwierzętami - musiałaby to nadzorować osoba pelnoletnia,
a takie działanie mija się z celem, bo równie dobrze ta sama osoba dorosła mogłaby dane czynności wykonać sama.
Dla osób niepełnoletnich mamy jednak kilka propozycji:

 

1. Organizowanie akcji dotyczących schroniska w swoim otoczeniu 
Mogą to być zarówno zbiórki darów na rzecz schroniska (np. w szkole, w pobliskim domu kultury, w drużynie harcerskiej) jak i akcje nagłaśniające problem bezdomnych zwierząt i schroniska wśród osób z najbliższego otoczenia (np. przygotowanie lekcji wychowawczych, gazetek ściennych w swojej szkole itp.). Wszystko zależy od Waszej pomysłowości, a takie akcje są naprawdę ważne - zastanówcie się ilu spośród waszych znajomych praktycznie nic nie wie
o schronisku, o sytuacji przebywających tu zwierząt i o tym, jak bardzo potrzebują one pomocy.

 

2. Pomaganie schronisku w organizacji akcji promocyjnych

 

Możliwości pomocy jest bardzo wiele - jedynym ograniczeniem jest brak bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami w naszym schronisku.
Reszta zależy od Waszej pomysłowości - jak nagłośnić problem bezdomnych zwierząt, jak znaleźć dla nich domy.